Sunday, May 17, 2009

Петар Апцев и Иван Нанчевски во Свислион Таково

Петар Апцев и Иван Нанчевски заминаа во Свислион Таково.Пелистер ги пуштиа во Србија на тренинг и тие таму останаа две недели.Само Апцев за разлика од Нанчевски играше неколку наптревари.Апцев важеше за еден од најголемите таленти во Македонија.Сеуште има време барем малку време да ги докаже своите големи таленти.

No comments:

Post a Comment